Verwijderen / saneren oude mazouttanks

Een mazouttank die niet meer gebruikt wordt (vb. door overschakeling op andere energiebron) dient volgens de wetgeving definitief buiten gebruik gesteld te worden binnen een termijn van 36 maanden. De buitengebruikstelling vindt steeds plaats onder het toeziend oog van een erkend stookolietechnicus (verplicht sinds 1 juni 2015). Na uitvoering van de werken, ontvangt u van ons een wettelijk certificaat van buitengebruikstelling. Dit dient u voor te leggen bij een eventuele latere verkoop van uw woning.

Ondergrondse tank

Een ondergrondse mazouttank wordt eerst geledigd (met een speciaal daarvoor uitgeruste vrachtwagen met vacuüminstallatie), en daarna gereinigd en uitgegraven. De groeve wordt nadien terug opgevuld met zwarte grond. Wij beschikken over zowel groot als klein materieel en kunnen op deze manier tanks van elke grootte op een professionele manier verwijderen.

Indien een ondergrondse tank niet fysiek verwijderd kan worden (vb. onder oprit of terras), neutraliseren wij uw tank door deze op te schuimen. De tank wordt in dit geval eerst geledigd en gereinigd en daarna opgevuld met inert schuim.

Bovengrondse tank

Voor een buitengebruikstelling van een bovengrondse mazouttank beschikken wij over een kraanwagen met een kraanarm van +/- 9 meter. Zo kunnen wij uw oude opslagtank, die bijvoorbeeld achterin uw tuin staat, feilloos verwijderen.

Tank in kelder

Ligt uw tank op een moeilijk bereikbare plaats (vb. kelder), dan knippen wij de tank in kleine stukken om ze vervolgens probleemloos af te voeren. Door de tank in stukken te knippen, is het risico op brandgevaar en heurhinder uitgesloten (in tegenstelling tot slijpen of snijbranden).