Tankcontrole

Een 1ste keuring dient gedaan alvorens een nieuwe mazouttank in gebruik wordt genomen. Wij voeren ook periodieke tankcontroles uit op bestaande mazouttanks. Deze controles garanderen een veilige en milieuvriendelijke opslag en dragen bij tot een goede werking van uw installatie.

Bij een periodieke tankcontrole gaat het in het meest voorkomende geval om een bestaande ondergrondse tank < 5.000 liter voor particulier gebruik.

Hierbij worden o.a. volgende zaken gecontroleerd en uitgevoerd:

Visuele controle van de toebehoren
Overvulbeveiligingssysteem (fluit of sonde)
Aanwezigheid van water en/of slib
Indien aanwezig lekdetectiesysteem
Certificaat van de vorige controle
Meting potentiaalverschil
Visuele controle van de buitenwand
Indien nodig dichtheidsbeproeving

Deze controle dient uitgevoerd om de 5 jaar. Indien uw tank in orde is, ontvangt u een groene merkplaat en een conformiteitsattest.

Voor meer informatie contacteer ons via het contactformulier.